RSS feed

Aktuelnosti

17/09/2019

Katedra za patologiju - obavestenje o oktobarskom ispitnom roku

Opširnije >>>

16/09/2019

Katedra za psihologiju -Rezultati ispita iz Psihologije invaliditeta

Opširnije >>>

16/09/2019

ISPIT IZ NEUROLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINE U OKTOBARSKOM ROKU

Opširnije >>>

16/09/2019

Opšta zdravstvena nega 2 - informacije o potvrđivanju izlaska na ispit u oktobarskom roku

Opširnije >>>

16/09/2019

Opšta zdravstvena nega 1 - informacije o potvrđivanju izlaska na ispit u oktobarskom roku

Opširnije >>>

16/09/2019

NOTICE FOR STUDENTS OF MEDICINE IN ENGLISH - Taking the test from gynecology and obstetrics in SEPTEMBER

Opširnije >>>

16/09/2019

Zdravstvena nega za fizioterapeute - raspored polaganja ispita u oktobarskom roku

Opširnije >>>

16/09/2019

Upis ocene za esej iz Interne medicine za studenta Medicinske rehabilitacije od 10. 09. 2019. godine

Opširnije >>>

16/09/2019

Hirurgija i nega hirur. bol. i Zdr. negа hir. bol. sa hir.- termin potvrđivanja izlaska na ispit u oktobarskom roku

Opširnije >>>

16/09/2019

Zdravstvena nega u medicinskoj radiologiji - termin ispita u oktobarskom roku

Opširnije >>>

16/09/2019

Bezbednost bolesnika u radiološkoj praksi - termin ispita u oktobarskom roku

Opširnije >>>

16/09/2019

Organizacija i upravljanje u zdr. nezi - termin ispita u oktobarskom ispitnom roku

Opširnije >>>

16/09/2019

Bezbednost bolesnika u sestrinskoj praksi - termin ispita u oktobarskom roku

Opširnije >>>

16/09/2019

Termini ispita u oktobarskom ispitnom roku koje organizuje Katedra za zdravstvenu negu

Opširnije >>>

16/09/2019

TEST IZ PEDIJATRIJE na srpskom i engleskom

Opširnije >>>

Arhiva

Dobrodošli na Medicinski fakultet u Novom Sadu


KALENDAR NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U ŠK. 2019/2020. GODINI


OBAVEŠTENjE O PROMOCIJI ZA DIPLOMIRANE STUDENTE

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA KOJI ĆE BITI PROMOVISANI 06.10.2019.


Konkurs za člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu iz reda studenata, objavljeno: 12.09.2019.


Konkurs za studenta prodekana, objavljeno: 12.09.2019.


Konačna  lista za upis na studijske programe na engleskom jeziku, 2. Konkursni rok:
MEDICINA
STOMATOLOGIJA
Instrukcije za upis


 Prijavljeni kandidati za upis na studijske programe na engleskom jeziku u 2. konkursnom roku:
MEDICINA
STOMATOLOGIJA


Na sednici održanoj 20.8.2019. godine verifikovani su mandati novim članovima Saveta Medicinskog fakulteta Novi Sad, te je konstituisan Savet Fakulteta u mandatnom periodu od 2019. do 2023. godine

Na istoj sednici postupljeno je po Rešenju Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, broj: 142-614-314/2018-02 od 15. 11. 2018. godine tako što je stavljeno van snage Rešenje o izboru dekana za mandatni period od 1. 10. 2018. do 30. 9. 2021. godine, broj: 01-2747 od 24. 8. 2018. godine i ponovo je sproveden postupak glasanja o izboru dekana uz prisustvo 2/3 od ukupnog broja članova Saveta Fakulteta.

Od prisutnog 21 člana Saveta Fakulteta, za prof. dr Snežanu Brkić glasalo je 20 članova, a za prof. dr Tihomira Vejnovića glasao je jedan član, te je prof. dr Snežana Brkić izabrana za dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad za navedeni mandatni period.Protokoli se mogu preuzeti u Službi za studije prvog i drugog stepena, u kancelariji br. 3, u prizemlju Fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova.
 
Služba za studije I i II stepena 

3 Scholarship Grants Available from the Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University


Korišćenje učionica kao prostora za učenje


 Odluka kolegijuma dekana u vezi sa finansiranjem studenata na kongresima ili naučnim skupovima


 

Stranica ažurirana: 16/09/2019